Vi ses til et af klubbens aktiviteter i 2022 ;-) . . . . .
Generalforsamling
Fredag den 25. februar kl. 19.00
Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling.
Se indkaldelse med dagsorden og regnskab i SøSport.
Mød op og gør din indflydelse gældende ! ! !
Afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16.


Travetur
Søndag, den 27. februar kl. 10.00
Arrangementet afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16.
HUSK TILMELDING SENEST TIRSDAG

Sejlerne Spiser
Torsdag, den 10. marts 2022 kl. 19.00
HUSK tilmelding på listen der ligger i klubhuset.
Arrangementet afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16
HUSK TILMELDING SENEST TIRSDAG

Klubaften - "Kanaltur til Berlin"
Torsdag, den 17. marts kl. 19.00
Arrangementet afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16.

Kapsejladsmøde
Tirsdag, den 19. april kl. 19.00
Den andensidste tirsdag i april mødes vi og aftaler eventuelle ændringer i årets spændende tirsdagssejladser.
Det er her, du skal tilmelde dig de hyggelige sejladser.
Husk det gode humør og kagen til kaffen.
Afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16.
Tilmelding ikke nødvendig.

Standerhejsning
Lørdag, den 23. april kl. 18.00
Så er tiden kommet til, at vi skal i gang med en ny sejlsæson.
Se indbydelsen her.
HUSK tilmelding på listen der ligger i klubhuset eller til Jan senest den 19. april kl. 12.
Arrangementet afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16
HUSK TILMELDING SENEST TIRSDAG

Pinsetur
Lørdag, den 4. juni
Pinseturen går forhåbentlig til Faxe Ladeplads i år, hvor vi satser på grill og hyggeligt samvær lørdag aften.

Der afholdes skippermøde i klubhuset torsdag, den 2. juni kl. 19.00.

Sct. Hans
Torsdag, den 23. juni


Familietur
Fredag, den 19. august
Traditionen tro afholder vi familietur i midten af august.

Der er skippermøde i Køge Motor- & Sejlklub torsdag, den 18. august kl. 19.00.

Bøgeskovstur
Lørdag, den 3. september
Traditionen tro slutter vi sejlsæsonen af med en fællestur til Bøgeskoven (hvis vanddybden tillader det).

Der er skippermøde i Køge Motor- & Sejlklub torsdag, den 1. september kl. 19.00.

Standernedhaling
Lørdag, den 15. oktober kl. 18.00
Så er tiden kommet til, at vi skal i gang med en ny sejlsæson.

HUSK tilmelding på listen der ligger i klubhuset.
Arrangementet afholdes i Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16
HUSK TILMELDING SENEST TIRSDAG


Sidst opdateret (mm/dd/åå) :

Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge

E-mail: