Køge Marina

Køge Marina har fået deres egen hjemmeside, hvor du finder en masse relevant information om fx ordensreglement, takster og Havnebestyrelsen.

Du kan finde informationerne her !


Udover Marinaens "lokale" reglement, skal vi naturligvis respektere standardreglementet fra Kystdirektoratet !!!

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge

E-mail: