25. februar 2024
Klubaften

Der er klubaften torsdag, den 14. marts kl. 19.00

Vi får besøg af Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

Han vil fortælle om, hvad Dansk Tursejler er og hvilke fordele du kan få ved at være medlem af dem, foruden KMS.

Du finder invitationen her.

Der er ingen tilmelding til klubaftenen - du møder bare op.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

24. februar 2024
Indsamling til genoprejsning af Bøgeskov havn

Efter forslag fra Torben Vagn Rasmusen blev det på generalforsamlingen i går besluttet, at klubben bidrager til genoprejningen af Bøgeskov Havn.

Efter en god dialog blev det besluttet, at vi bidrager med overskuddet fra sidste år.

Samtidig var der en diskussion af, om klubben ville stå for at samle yderligere frivillige bidrag sammen og sende beløbene samlet til Bøgeskoven som signal om, at medlemmerne i Køge Motor- & Sejlklub støtter op om genoprejsningen og gerne vil besøge dette skønne sted igen.

For at holde omkostningerne nede er det derfor muligt at bidrage ved en bankoverførsel, hvorefter jeg samler bidragene sammen og sende dem til Bøgeskoven.

Klubbens kontonummer er : Reg.nr. 2360 - konto nr. 1365 607 504

Husk at skrive - Bidrag til Bøgeskoven i forbindelse med overførslen :-)

I første omgang har vi en frist på 14 dage - så jeg vil gøre bidragene op den 8. marts og selvfølgelig kommer der også en status her på hjemmesiden.

Sejlerhilsen

Michal

14. februar 2024
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 7. marts kl. 18.00.

Menuen er dansk bøf m/bløde løg, hvide kartofler og surt.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest torsdag d. 29. februar.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

3. februar 2024
Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag den 23. februar 2024 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2024.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024
 6. Valg af formand. (Lige årstal).
  På valg er Peter Wind, som modtager genvalg.
 7. Valg af kasserer. (Ulige årstal—ikke aktuelt)
 8. Valg af den øvrige bestyrelse: 3 medlemmer på ulige årstal og 2 på lige årstal.
  På valg er Jan Hartmann (modtager genvalg) og Danny Sørensen (modtager ikke valg).
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Nedsættelse af udvalg.
 12. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en mindre spisning.

Husk tilmelding senest fredag den 16. februar kl. 15.00.

Du finder invitationen her.

Bestyrelsen

3. februar 2024
SøSport no. 1 2024 er på vej til dig

Medlemsbladet er gået i trykken og kommer derfor til dem der fortsat ønsker fysiske blade i løbet af den næste uge.

Kan du ikke vente, har du mulighed for at finde medlemsbladene i elektronisk form ved at logge på . . . kodeordret står i seneste udgave af SøSport i Køge :)

Du har mulighed for at framelde dig fysiske udgaver af bladet og i stedet modtage dem elektronisk (og samtidig spare klubben for udgifter til trykning og forsendelse). Såfremt du ønsker det, skal du blot kontakte kassereren.

Sejlerhilsen
Redektøren

23. januar 2024
Spændende aktiviteter i klubben i februar

Vi har jo allerede annonceret, at vi har "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Du kan finde invitationen her.

Travetur/fastelavn

Derudover er der travetur på fastelavns-søndag, den 11. februar kl. 10.30

Der vil i år være mulighed for at slå katten af tønden.

Inviter dine børn eller børnebørn med til en hyggelig eftermiddag i klubben - Du finder invitationen her.

HUSK TILMELDING

Klubaften

Der er så også klubaften torsdag, den 15. februar kl. 19.00

Dansk Søredningsselskab kommer og fortæller om Du finder invitationen her.

Der er ingen tilmelding til klubaftenen - du møder bare op.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

15. januar 2024
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 1. februar kl. 18.00.

Menuen er forloren hare m/tilbehør.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest lørdag d. 27. januar.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

29. december 2023
Godt Nytår

Så er 2023 allerede ved at gå på hæld - men det betyder samtidig, at der er mindre end 110 dage til midten af april, hvor vi igen begynder at få 'vand under kølen'.

Vi håber, at du har benyttet dig af klubbens mange tilbud om aktiviteter i 2023 . . . du får muligheden igen i 2024.

Vi starter traditionen tro med nytårsfrokoster de første 2 lørdage i januar efterfulgt af Nytårskur for kvinderne i slutningen af januar. Der er fortsat de hyggelige fællesspisninger i februar og marts samt traveturen på fastelavns-søndag.

Generalforsamlingen bliver fredag den 23. februar.

Vi ses til klubbens mange aktiviteter i 2024.

Bestyrelsen ønsker dig og familien et godt og lykkebringende Nytår.


3. november 2023
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 7. december kl. 18.00.

Menuen er flæskesteg med det hele . . . (næsten) . . . og lidt Risalamande til dessert.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest fredag d. 30. november.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

25. oktober 2023
Fællesspisning

Vi starter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 2. november kl. 18.30.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest søndag d. 29. oktober.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

19. oktober 2023
Stormflod 2023

DMI varsler om stormflod og en vandstand der er 175 cm over daglig vande.

Klik på billedet for at få det større


Husk at tilse de både der fortsat ligger i vandet - sørg for rigeligt lange fortøjningerne.

Michal

21. september 2023
SøSport no. 3 2023 er på vej til dig

Medlemsbladet er gået i trykken og kommer derfor til dem der fortsat ønsker fysiske blade i løbet af den næste uge.

Kan du ikke vente, har du mulighed for at finde medlemsbladene i elektronisk form ved at logge på . . . kodeordret står i seneste udgave af SøSport i Køge :)

Du har mulighed for at framelde dig fysiske udgaver af bladet og i stedet modtage dem elektronisk (og samtidig spare klubben for udgifter til trykning og forsendelse). Såfremt du ønsker det, skal du blot kontakte kassereren.

Sejlerhilsen
Redektøren

19. september 2023
Standernedhaling 2023

Ja, det er allerede ved at være tid til at få bådene på land, og sejlsæsonen skal afsluttes med årets nedhaling af standeren.

Lørdag den 14. oktober 2023 kl. 18.00

Du finder invitationen her.

Tilmelding senest søndag den 1. oktober på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

4. september 2023
Fælles Efterårstur til Mosede Havn

Vi mødes lørdag eftermiddag i Mosede Havn til hygge og konkurrencer m.v. ca. kl. 14.30.

Datoen er den 9-10. september

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

20. juli 2023
Bad, hvor der er livreddere, og bevar roen, hvis du bliver fanget i et revlehul

Den seneste uge bød på flere farlige situationer og desværre også flere drukneulykker ved landets kyster – særligt de vestvendte, hvor stærk vind fra sydvest skabte revlehuller og farlige badeforhold. TrygFondens kystlivreddere advarer fortsat mod stærk strøm og revlehuller i de kommende dage, der også vil være blæsende.

Sådan tackler du et revlehul
 • Kæmp ikke imod.
 • Bevar roen og lad dig flyde ud med strømmen. Du bliver ikke trukket ned under vandet.
 • Når strømmen ikke længere er så kraftig, så svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen.
Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et revlehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Gør i stedet det rigtige i den rigtige rækkefølge:
 1. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det.
 2. Råb til den nødstedte, at vedkommende ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden.
 3. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte, fx en redningsvest, en redningskrans eller en stor bold.
Trygfonden - Respekt for vand

19. juli 2023
Vær opmærksom på forbudsområde i Køge Bugt pga. miner !

Der er rapporteret miner på 2 positioner ;
 1. 55° 26,742'N - 012° 33,886'E
 2. 55° 27,510'N - 012° 33,508'E
Minerne kan være farlige.

Der er derfor oprettet et forbudsområde indenfor en afstand af 0,5 sm fra hver position.

I forbudsområderne er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Søfartsstyrelsen

4. juli 2023
Fælles-/Familietur til Greve Marina

Igen i år arrangerer vi familie tur til Greve Marina.

Vi håber I alle kunne syntes det kunne være hyggeligt at sejle dertil og hygge jer sammen med en masse andre i weekenden.

Datoen er den 18. - 20. august.

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

2. juli 2023
Har du styr på åbningstiden af Margretheholms Bro ?

Af hensyn til lastbiltrafik til Lynetteholm vil Margretheholms Bro være lukket (spærretid) i tidsrummene kl. 07.00-16.00 på hverdage, undtagen tre faste åbningstider kl. 10, 12 og 14.

Udenfor tidsrummet kl. 07.00 16.00 vil broen være åben for gennemsejling.

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid, og broen vil stå åben.

Der er ikke mulighed for at få broen åbnet på hverdage udenfor de faste åbningstidspunkter.

Der er på begge sider af broen ventepladser, for sejlere der venter på broåbning.

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s kan broen ikke åbnes for passage. Der gøres opmærksom på, at såfremt broen er åben, så vil den blive lukket før tid, hvis vindhastigheden overskrider 20 m/s. Der henvises til prognoser fra DMI for varsling af kraftig vind. Brovagten kan oplyse omkring den aktuelle middelvindhastighed ved broen.

God vind

ARKIV FOR GAMLE NYHEDER

I et forsøg på at reducere den tid det tager at hente informationerne på klubbens hjemmeside, har jeg flyttet de gamle "nyheder" til et arkiv.

På arkivet vil du så efterfølgende kunne finde de "nyheder" der måske også har en interesse historisk - sagt med andre ord, forsiden bliver meget hurtigere at hente ind, og arkivet kommer til at omfatte de væsentligste nyheder fra forsiden.

Se arkivet her.


  6.  Nytårsfrokost - mænd
 13.  Nytårsfrokost - kvinder


  1.  Klubaften - Sejlerne spiser
 11.  Travetur
 15.  Klubaften
 23.  Generalforsamling


  7.  Klubaften - Sejlerne spiser
 14.  Klubaften


 20.  Standerhejsning


Seneste vejrmelding fra DMI

Vejret lige nu på Køge Havn

Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge

E-mail: