3. november 2023
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 7. december kl. 18.00.

Menuen er flæskesteg med det hele . . . (næsten) . . . og lidt Risalamande til dessert.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest fredag d. 30. november.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

25. oktober 2023
Fællesspisning

Vi starter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 2. november kl. 18.30.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest søndag d. 29. oktober.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

19. oktober 2023
Stormflod 2023

DMI varsler om stormflod og en vandstand der er 175 cm over daglig vande.

Klik på billedet for at få det større


Husk at tilse de både der fortsat ligger i vandet - sørg for rigeligt lange fortøjningerne.

Michal

21. september 2023
SøSport no. 3 2023 er på vej til dig

Medlemsbladet er gået i trykken og kommer derfor til dem der fortsat ønsker fysiske blade i løbet af den næste uge.

Kan du ikke vente, har du mulighed for at finde medlemsbladene i elektronisk form ved at logge på . . . kodeordret står i seneste udgave af SøSport i Køge :)

Du har mulighed for at framelde dig fysiske udgaver af bladet og i stedet modtage dem elektronisk (og samtidig spare klubben for udgifter til trykning og forsendelse). Såfremt du ønsker det, skal du blot kontakte kassereren.

Sejlerhilsen
Redektøren

19. september 2023
Standernedhaling 2023

Ja, det er allerede ved at være tid til at få bådene på land, og sejlsæsonen skal afsluttes med årets nedhaling af standeren.

Lørdag den 14. oktober 2023 kl. 18.00

Du finder invitationen her.

Tilmelding senest søndag den 1. oktober på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

4. september 2023
Fælles Efterårstur til Mosede Havn

Vi mødes lørdag eftermiddag i Mosede Havn til hygge og konkurrencer m.v. ca. kl. 14.30.

Datoen er den 9-10. september

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

20. juli 2023
Bad, hvor der er livreddere, og bevar roen, hvis du bliver fanget i et revlehul

Den seneste uge bød på flere farlige situationer og desværre også flere drukneulykker ved landets kyster – særligt de vestvendte, hvor stærk vind fra sydvest skabte revlehuller og farlige badeforhold. TrygFondens kystlivreddere advarer fortsat mod stærk strøm og revlehuller i de kommende dage, der også vil være blæsende.

Sådan tackler du et revlehul
 • Kæmp ikke imod.
 • Bevar roen og lad dig flyde ud med strømmen. Du bliver ikke trukket ned under vandet.
 • Når strømmen ikke længere er så kraftig, så svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen.
Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et revlehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Gør i stedet det rigtige i den rigtige rækkefølge:
 1. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det.
 2. Råb til den nødstedte, at vedkommende ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden.
 3. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte, fx en redningsvest, en redningskrans eller en stor bold.
Trygfonden - Respekt for vand

19. juli 2023
Vær opmærksom på forbudsområde i Køge Bugt pga. miner !

Der er rapporteret miner på 2 positioner ;
 1. 55° 26,742'N - 012° 33,886'E
 2. 55° 27,510'N - 012° 33,508'E
Minerne kan være farlige.

Der er derfor oprettet et forbudsområde indenfor en afstand af 0,5 sm fra hver position.

I forbudsområderne er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Søfartsstyrelsen

4. juli 2023
Fælles-/Familietur til Greve Marina

Igen i år arrangerer vi familie tur til Greve Marina.

Vi håber I alle kunne syntes det kunne være hyggeligt at sejle dertil og hygge jer sammen med en masse andre i weekenden.

Datoen er den 18. - 20. august.

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

2. juli 2023
Har du styr på åbningstiden af Margretheholms Bro ?

Af hensyn til lastbiltrafik til Lynetteholm vil Margretheholms Bro være lukket (spærretid) i tidsrummene kl. 07.00-16.00 på hverdage, undtagen tre faste åbningstider kl. 10, 12 og 14.

Udenfor tidsrummet kl. 07.00 16.00 vil broen være åben for gennemsejling.

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid, og broen vil stå åben.

Der er ikke mulighed for at få broen åbnet på hverdage udenfor de faste åbningstidspunkter.

Der er på begge sider af broen ventepladser, for sejlere der venter på broåbning.

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s kan broen ikke åbnes for passage. Der gøres opmærksom på, at såfremt broen er åben, så vil den blive lukket før tid, hvis vindhastigheden overskrider 20 m/s. Der henvises til prognoser fra DMI for varsling af kraftig vind. Brovagten kan oplyse omkring den aktuelle middelvindhastighed ved broen.

God vind

24. juni 2023
God sommer

Traditionen tro var der mulighed for en hyggelig fejring af Skt. Hans i klubben.

Sommervejret har vi haft i en måned og nu er det endelig blevet sæson for sommertogterne rundt omkring.

Bestyrelsen ønsker dig og familien en rigtig god ferie - må vejr- og vindguderne være med Jer.

God vind

12. juni 2023
Skt. Hans aften i KMS

Hvis I ikke vil stå og forberede jeres mad hjemmefra, kan man som tidligere bestille en grillbakke ved at indbetale 199,- kr. til Mobilepay nummer 78220. Med teksten = Grilbakke og jeres navn.

Grillbakken indeholder : 2 Gode bøffer, 2 store pølser og lidt lækker tilbehør nok til 2 personer.

Vin, øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser i baren.

Deadline for bestilling er d. 19 juni 2023

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

14. maj 2023
Skal du med på pinsetur ?

Årets pinsetur går denne gang til Kastrup, hvor vi har fået lov til at låne klubhuset.

Udgangspunktet er, at der sejles til Dragør fredag den 26. maj og videre til Kastrup lørdag formiddag.

Der er skippermøde torsdag, den 25. maj kl. 18.30 i klushuset.

Alle er velkommen til at deltage, også dem som endnu ikke er medlem af KMS.

Kom og deltag , få en god fornemmelse af, hvad klubben tilbyder.

Du finder invitationen her.

God vind
Aktivitets- og turudvalget

2. maj 2023
Har du styr på signalerne i forbindelse med broer ?

Kalenderen viser endelig maj, solen får mere og mere magt, og sommerferien skal så småt planlægges.

Vejdirektoratet har i dag sendt en ny plakat på gaden og det kan være, at den er nyttig på årets sommertogt.

Du har nemlig mulighed for din egen kopi af plakaten med søsignalerne i forbindelse med broer.

Du finder oversigten her.

God vind
Michal

13. april 2023
Har du husket, at der er standerhejsning den 22. april ?

Standeren sættes den 22. april kl. 18 og efterfølgende er der sørget for en god menu i messen.

Husk tilmelding senest den 14. april kl. 18

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

1. april 2023
Nye regler for anvendelse af vandhanerne på land

Havneadministrationen har meddelt, at de desværre har set sig tvunget til at halvere antallet af vandhaner på landpladsen.

Der er derfor stor risiko for, at der bliver rift om dem i forbindelse med klargøring af bådene.

For at undgå kødannelser, skænderier eller det der er værre, er der derfor indført restriktioner på anvendelsen.

Det betyder, at det per dags dato alene er bådejere med lige pladsnumre der må anvende vandhanerne på lige datoer, og ulige pladsnumre på ulige datoer.

Eventuelle klager over reglementet må rettes til rette velkommende.

25. marts 2023
Skal du med til standerhejsning ?

Sommertiden starter i denne weekend, og vi kan så småt begynde at ane sejlsæsonen i horisonten.

Aktivitetsudvalget har derfor arrangeret den bedste start på endnu en god sæson på vandet.

Standeren sættes den 22. april kl. 18 og efterfølgende er der sørget for en god menu i messen.

Husk tilmelding senest den 14. april kl. 18

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

11. marts 2023
Informationsmøde for bådejere i Køge Marina

Køge Kommune afholder informationsmøde Mandag, den 27. marts kl. 19-21. Det afholdes i Bygningen, Bag Haverne 1.

Kom og hør om planerne for Køge Marina og mulighed for at få svar på de spørgsmål du måtte have til marinaens fremtid, drift og økonomi.

Husk tilmelding på marina@koege.dk eller på 5666 1689 senest den 20. marts kl. 12.00.

Ved tilmelding skal du/I oplyse: navn(e), bro og plads nr., telefonnr. samt antal personer.

Har du mistet dit MarinaNyt 2023 . . .kan du finde det her.

Vel mødt
Michal Ved tilmelding skal du/I oplyse: navn(e), bro og plads nr., telefonnr. samt antal personer.

28. februar 2023
Hvornår har du sidst kontrolleret din redningsvest ?

Nu har du muligheden til vores klubaften torsdag d. 16. marts kl. 19.00.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

26. februar 2023
Nostalgi fra 1981

Det er lykkedes mig at finde en længere video fra tiden, hvor antallet af deltagere på Sjælland Rundt var omkring 2.000 deltagende besætninger.Skal vi ikke have 15-20 deltagere på kapsejladsbanen om tirsdagene i 2023 ?

Michal

25. februar 2023
Fællesspisning

Vi fortsætter "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 2. marts kl. 18.30.

Bemærk ændret start tidspunkt.

Vi desværre er nødt til at få tilmelding senest søndag d. 26. februar kl. 12.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

29. januar 2023
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling

fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for år 2022 til godkendelse, samt budget for år 2023.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 16. februar 2022.kl. 18.00
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023
 6. Valg af formand. (Lige årstal) – ikke aktuelt
 7. Valg af kasserer. (ulige årstal)
  På valg er Michal Nielsen – (modtager genvalg)
 8. Valg af den øvrige bestyrelse: 3 medlemmer på ulige årstal og 2 på lige årsta)
  På valg er: Finn Veber og Niels P. Nielsen (begge modtager ikke genvalg) og Jakob Nielsen (indtrådt 2022 - modtager valg)
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Nedsættelse af udvalg
 12. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en mindre let spisning.

Tilmelding til spisning senest 17. februar kl. 15.00.

Bestyrelsen

18. december 2022
Nytårsfrokoster i KMS

Nu har vi endelig muligheden for at genoptage traditionen med nytårsfrokost i KMS.

Vi starter med mændendes nytårsfrokost den første lørdag i januar. Vi starter kl. 13.00.

Du kan finde invitationen her.

Weekenden efter har er der arrangement for kvinderne - de starter kl. 14.00.

Du kan finde invitationen her.

Den 28. er der som noget nyt mulighed for Nytårsbrunch for kvinderne kl. 11.00.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt

13. november 2022
Fællesspisning

Vi fortsætter "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 1. december kl. 19.00.

Bemærk, at vi desværre er nødt til at få tilmelding senest søndag aften d. 27. november.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

23. oktober 2022
Fællesspisning

Efteråret er over os og i KMS starter vi op med sejlerne spiser torsdag d. 3 november kl. 19.00.

Bemærk, at vi desværre er nødt til at få tilmelding senest mandag aften d. 31. oktober.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

3. oktober 2022
Standernedhaling 2022

Sæsonen går på hæld og tiden er allerede kommet til

Standernedhaling
Lørdag den 15. oktober kl. 18.00

Tilmelding på listen i klubhuset eller til Jan.

Sidste frist for tilmelding er den 6. oktober.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

6. september 2022
Efterårstur 2022

Igen i år arrangere KMS den sidste fælles/ familie tur.

Grundet vejrudsigten går turen denne gang til Klubhuset i KMS Køge.

Vi håber I syntes, det kunne være hyggeligt, at mødes i klubben på lørdag den 10. september ved 13.00 tiden. Der vil vi så hygge os sammen med diverse aktiviteter.

I tager selv jeres aftensmad med og grillen bliver tændt ved 18.00 tiden.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

9. august 2022
Invitation til familietur 2022

Turen går til Greve Marina / Hejren.

Tag børn/børnebørn med og få en hyggelig weekend sammen med andre Køge-sejlere

Lørdag eftermiddag bydes på lidt sportslige udfoldelser – tag dine foretrukne spil med, som f.eks. krocket.

Om aftenen tænder vi op i grillen – vi har lånt husly i klubhuset på ”Hejren”, hvis vejret ikke skulle være til udendørs ophold.

Der er Skippermøde i KMS torsdag d. 25.8. kl. 19.00.

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

2. august 2022
Ændring af datoer for fællesturene !

Klubhuset i Greve Marina var desværre optaget i den weekend vi havde planlagt at sejle derind på fællestur.

Derfor udskydes fællesturen til weekenden 26-28. august.

Som en konsekvens heraf udskydes fællesturen til Bøgeskoven til weekenden 10-11. september.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

25. juli 2022
Skal du sejle til Københavns Havn denne sommer ?

Så husk:
 • At anlæg af Lynetteholm er påbegyndt i den nordlige del af Københavns Havn øst for Trekroner
 • At der er etableret arbejdsområder i flere af havnens vandområder
 • At gule bøjer med kryds markerer arbejdsområder og arbejdsfartøjer
 • At uvedkommende sejlads ikke er tilladt i arbejdsområderne
 • At passe på dig selv, og de medarbejdere, der arbejder på vandet

  Du kan se arbejdsområdet her.

  14. juni 2022
  Fælles grill til Sct. Hans

  I fortsættelse af succes sidste år vil vi arrangere fælles grill ved klubhuset kl. 18.30 til Sct. Hans.

  Vi har igen i år mulighed for en menu fra SuperBrugsen Ølsemagle bestående af 2 bøffer, 2 pølser, pastasalat og flute til en pris på 200,- kr.

  Det bliver pakket i poser, så hvis vejret mod forventning skulle være helt umuligt . .kan du nemt få din mad med hjem . . . men det satser vi ikke på !

  Hvordan bestiller jeg ?

  Det gør du ved at sende en mail til kassereren på scthans@kmskoege.dk og samtidig betale via MobilePay på 78220 og skrive sct.hans og dit navn.

  Der er frist mandag den 20. kl. 18.00

  Vi ses den 23. juni kl. 18.30

  Kassereren

  16. maj 2022
  Demonstration af Nødsignaler

  Dansk Søredning i Køge gennemfører en demonstration i brug af nødsignal / Nødraketter på åbent vand.

  Onsdag d. 25 maj kl. 21.00 – 22.00 på Udkigspladsen Køge Marina (Pkt. 40 på vedhæftet kort).

  Demonstrationen vil blive udført i form af en ”Mini-søredning” udført af en besætning fra Dansk Søredning i Køge.

  Der vil blive fremvist korrekt brug af Nødsignaler/Nødraketter – Stationsleder for Køge Søredning Henrik Petersen vil være konferencier på udsigtspladsen på volden. Demonstrationen sker i samarbejde med Køge Søspejdere, hvor Spejderleder Sebastian Hinrichsen vil være tovholder.

  Arrangementet vil vise, hvor vigtigt det er at sætte sig ind i lige nøjagtigt det sikkerhedsudstyr man har liggende i båden, og ikke blot venter til en nødsituation opstår. Instruktionen på nødsignalerne står ofte med små bogstaver og kan være svær at læse i en presset situation. Nogle raketter affyrer straks ved aktivering og andre venter et 1-2 sekunder. Man kan også blive overrasket over rekyl på nødraketter.

  Kom og se hvordan det gøres.

  Der vil ligeledes være mulighed for, at sejlere der er medlem af Dansk Søredningsselskab kan afprøve deres egne nødsignal-midler indenfor det aftalte tidsrum – dette kan kun ske ved tilmelding på mail: koege@dsrs.dk

  (Parkering skal ske ved pkt. 34 jf. kort Køge Marina.

  Aktivitets-udvalget

  26. april 2022
  Tirsdagssejlads 2022

  Vil du gerne lære din sejlbåd bedre at kende, blive fortrolig med fx at sejle ind og ud af marinaen for sejl, prøve at sejle med spiler . . . eller bare have en hyggelig aften på Køge Bugt med de andre (kap)sejlere ?

  Så har du muligheden om tirsdagene i form af vores tirsdagssejladser.

  Vi gentager succesen fra sidste år med op-ned-banen, og 2 omgange, hvilket betyder, at en sejlads tager lige omkring 1 time for de fleste.

  Klik på billedet for at få det større Vi håber, at flere vil deltage i erfaringsudveksling i klubhuset efter sejladserne.

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Tilmelding ved at sende en mail til tirsdagssejlads@kmskoege.dk med bådnavn, bådtype og sejlnr. og samtidig indbetale årets startgebyr på 200 kr. på MobilePay 78220.

  Dansk Sejlunion ser gerne, at du har en gyldig kapsejladslicens - men vil du først se om kapsejlads er noget for dig finder vi også ud af det!

  Har du spørgsmål til sejladserne er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

  Vi ses på Køge Bugt om tirsdagene i maj, juni og august.

  Kapsejladsudvalget

  21. april 2022
  Ankerbøjerne kommer desværre ikke på plads i år

  Som skrevet i 'SøSport i Køge' kommer vi til at undvære ankerbøjerne ved Sønakken i år.

  Bøjeudlæggeren kunne konstatere, at vinterbøjerne var væk begge steder samt, at kæderne ved den ene var meget slidte og den anden var ikke at finde.

  Derfor skal det hele skiftes, hvilket først kan ske til næste forår.

  Hammer ærgerligt — men sådan kan det gå!

  John Holm—KMS bøjeansvarlig


  19. april 2022
  Etablering af forbudsområde

  I perioden 20 - 27. april 2022 bliver der oprettet et forbudsområde, afgrænset af en linje gennem position 1 - 4.
  1. 55° 28,1'N - 012° 12,3'E
  2. 55° 28,5'N - 012° 13,8'E
  3. 55° 27,3'N - 012° 14,2'E
  4. 55° 27,4'N - 012° 12,7'E
  I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

  Afviserfartøjer vil være i området.

  Køge Havn vil være lukket for anløb undtagen ved forudgående aftale med havnen.

  Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. februar 2022 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3.


  10. april 2022
  Tirsdagssejlads 2022

  Vil du gerne lære din sejlbåd bedre at kende, blive fortrolig med fx at sejle ind og ud af marinaen for sejl, prøve at sejle med spiler . . . eller bare have en hyggelig aften på Køge Bugt med de andre (kap)sejlere ?

  Så har du muligheden om tirsdagene i form af vores kapsejladser.

  Vi holder orienteringsmøde tirsdag, den 19. april kl. 19.00, hvor der vil være frisk kaffe på kanden.

  Vi gentager succesen fra sidste år med op-ned-banen, og 2 omgange, hvilket betyder, at en sejlads tager lige omkring 1 time for de fleste.

  Klik på billedet for at få det større Vi håber, at flere vil deltage i erfaringsudveksling i klubhuset efter sejladserne.

  Sejladsbestemmelserne bliver opdateret i ”god tid” på hjemmesiden, ligesom der vil komme en dommer- og deltagerliste.

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Tilmelding foregår på orienteringsmødet eller ved at sende en mail til tirsdagssejlads@kmskoege.dk med bådnavn, bådtype og sejlnr. og samtidig indbetale årets startgebyr på 200 kr. på MobilePay 78220.

  Dansk Sejlunion ser gerne, at du har en gyldig kapsejladslicens - men vil du først se om kapsejlads er noget for dig finder vi også ud af det!

  Har du spørgsmål til sejladserne er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

  Vi ses på Køge Bugt om tirsdagene i maj, juni og august.

  Kapsejladsudvalget

  4. april 2022
  Invitation til standerophaling

  Aktivitetsudvalget inviterer til den officielle start på sæsonen - årets standerophaling.

  Det løber af stablen, lørdag, den 23. april.

  Du kan printe invitationen ud her.

  Husk tilmelding senest den 19. april.

  Aktivitetsudvalget

  3. april 2022
  Hjemmesiden er desværre gået tilbage til det gamle design

  Der har været store udfordringer på det sidste med opdatering af hjemmesiden . . . og senest har vi helt mistet muligheden for at vedligeholde og opdatere.

  Det betyder, at vi desværre ser os tvunget til at gå tilbage til det gamle setup fra 2014 . . . indtil der er en der har evnerne og tiden til at få en mere moderne side sat op igen.

  God fornøjelse med hjemmesiden version 1.5 ;-)

  WEB-redaktionen

  28. februar 2015
  Hjemmesiden skifter meget snart layout

  Efter præsentationen af det nye layout på gårsdagens generalforsamling har vi besluttet at søsætte opdateringen af layoutet meget snart.

  Målet er et layout der også er velfungerende på smartphones og tablets.

  Alle dokumenter og information vil med tiden kommer med over i det nye layout. Hvis du mangler et medlemslogin, eller mangler et dokument der tidligere har været tilgængeligt, er du velkommen til at sende os en mail.

  God fornøjelse med hjemmesiden version 2.0 ;-)

  WEB-redaktionen

  ARKIV FOR GAMLE NYHEDER

  I et forsøg på at reducere den tid det tager at hente informationerne på klubbens hjemmeside, har jeg flyttet de gamle "nyheder" til et arkiv.

  På arkivet vil du så efterfølgende kunne finde de "nyheder" der måske også har en interesse historisk - sagt med andre ord, forsiden bliver meget hurtigere at hente ind, og arkivet kommer til at omfatte de væsentligste nyheder fra forsiden.

  Se arkivet her.
 •   6.  Tirsdagssejlads
   13.  Tirsdagssejlads
   20.  Tirsdagssejlads
   23.  Skt.Hans sammenkomst
   27.  Tirsdagssejlads


    4.  Tirsdagssejlads

  S O M M E R F E R I E


    1.  Tirsdagssejlads
    8.  Tirsdagssejlads
   15.  Tirsdagssejlads
   18.  Skippermøde
   18.  Familietur
   19.  Familietur
   20.  Familietur
   22.  Tirsdagssejlads
   29.  Tirsdagssejlads


    5.  Tirsdagssejlads
    7.  Efterårstur - skippermøde
    9.  Efterårstur
   10.  Efterårstur
   17.  Pligtarbejde for kapsejlerne


   14.  Standerstrygning


    2.  Klubaften - Sejlerne spiser
   16.  Klubaften


    7.  Sejlerne spiser
   14.  Julehygge
    6.  Nytårsfrokost - mænd
   13.  Nytårsfrokost - kvinder
    1.  Klubaften - Sejlerne spiser
   11.  Travetur
   15.  Klubaften
   23.  Generalforsamling
    4.  Klubaften - Sejlerne spiser
   14.  Klubaften


   20.  Standerhejsning


  Seneste vejrmelding fra DMI

  Vejret lige nu på Køge Havn

  Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge

  E-mail: