4. juli 2024
Etablering af stenrev nord for Køge Marina

Indtil ultimo juli 2024, etableres et stenrev i området afgrænset af en linie gennem position 1) - 4).
 1. 55° 28,542'N - 012° 11,899'E
 2. 55° 28,539'N - 012° 12,018'E
 3. 55° 28,507'N - 012° 12,014'E
 4. 55° 28,504'N - 012° 11,989'E
Mindre dybder kan forventes i området.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

God vind
Michal

4. juli 2024
Uddybning af sejlrenden mod Bøgestrømmen

Bøgestrømmen er genvejnn mod vest, men forudsætter, at der er tilstrækkeligt med vand under kølen.

I forbindelse med Victoria's deltagelse i Fyn Rundt fra både Bogense og Kerteminde har Torben konstateret, at der på vejen hjem fra Fyn var et uddybningsfartøj i gang i renden mod Bøgestrømmen fra anduvningsbøjen.

Det betyder, at der nu burde være op mod 3 meter vand i renden.

God vind
Michal

2. juli 2024
Familietur 2024

Igen i år arrangere KMS fælles/ familie tur til Greve Marina.

Vi har lånt klubhuset ”Sejlklubben Køge Bugt” i Hejren.

Vi håber, I alle kunne syntes det kunne være hyggeligt at sejle dertil og hygge jer sammen med en masse andre i weekenden.

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalgetn

18. juni 2024
Etablering af nye arbejdsområder og sejlkorridorer ved Lynetteholmen.

Frem til 2026 skal Lynetteholms perimeter, det vil sige halvøens omkreds, anlægges i vandet. Nedenstående oversigtskort viser Lynetteholms to nuværende arbejdsområder til søs (markeret med gule bøjer):

 1. Et mindre arbejdsområde i Kronløbet ud for Levantkaj i Nordhavn (fjernes forventeligt inden sommerferien 2024)
 2. Et større arbejdsområde mellem Refshaleøen og Kronløbet (Lynetteholms fase 2)
Under anlægsarbejdet er Kronløbet opdelt i to sejlkorridorer. En for fritidssejlads og en for erhvervssejlads.

Der er også opsat lysregulering ved nordlig bølgebryder/Levantkaj og nye infoskilte flere steder.

Oversigtskortet er gældende fra oktober 2023 og frem til omkring 3. kvartal 2024.

Du finder oversigten her.

God vind
Bestyrelsen

5. juni 2024
Sct. Hans i Køge Motor- & Sejlklub

Traditionen tro er der mulighed for en hyggelig fejring af Sct. Hans i klubhuset.

Grill'en bliver tændt kl. 18.

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

11. maj 2024
Skal du med på pinsetur ?

Traditionen tro er årets første fællestur pinseturen.

Den aktuelle vejrudsigt for næste weekend : "4-5 m/s fra øst og sydøst . . . med temperaturer omkring 20 grader om dagen" :-)

Turen går i år til Faxe Ladeplads. Officielt start lørdag d. 18/5 til mandag d. 20/5.

Klubhuset i Faxe Ladeplads vil være vores destination for hyggelig samvær.

Du finder invitationen her.

Der er skippermøde torsdag, den 16. maj kl. 20.00

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

1. april 2024
Statsafgiften på forsikring af lystfartøjer erstattes af afgift per sejlet sømil

Skatteministeriet har annonceret en ændring i statsafgiften på forsikring af lystfartøjer fra den 1. maj 2024. Fra denne dato vil afgiften ikke længere være baseret på forsikringssummen, men i stedet på antal sejlede sømil.

Dette betyder, at jo flere sømil du sejler, desto højere vil din afgift være. For at sikre en retfærdig og præcis beregning af afgiften, bliver der indført obligatorisk tracking af GPS-enheder om bord på alle lystfartøjer, som registrerer og rapporterer sejlede sømil direkte til Skatteministeriet.

Denne nye måde at beregne afgiften på lystfartøjer på er en del af regeringens bestræbelser på at reducere CO2-udledningen fra lystsejlads og skabe incitament til mere bæredygtig sejlads.

Det vil koste 50 pct. mere at sejle en sømil i en motorbåd i forhold til en sejlbåd - motorsejlere slipper med 25 pct. mere.

"Vi håber, at denne ændring vil være til gavn for både miljøet og lystsejlerne i Danmark. Hvis du har spørgsmål angående den nye afgiftsmodel, er du velkommen til at kontakte Skatteministeriet for yderligere oplysninger."

Beregningen sker ud fra tracking af din gps-modtager og vil være provenu-neutral. Staten forventer altså samme provenu, mens dem der sejler mest skal betale forholdsmæssigt mere end dem der sejler mindre.

Hvis din GPS ikke bliver tilmeldt bliver din afgift anslået ud fra et gennemsnitligt antal sejlede sømil i sæsonen 2024.

Det er ret omstændigt at foretage tilmeldingen, hvorfor bestyrelsen har besluttet at tilbyde at foretage registreringen. Du har derfor mulighed for at sende bestyrelsen oplysninger om bådnavn, gps-model, bådtype og forventet antal sejlede sømil.

Så sørger vi for at foretage indberetningen samlet for klubbens medlemmer.

Tilmelding kan ske på

Deadline for indberetning er 15. april 2024.

Kassereren

24. marts 2024
Standerhejsning

Tradionen tro starter sæsonen med en hyggelig aften i klubben.

Der er i år lørdag, den 20. april kl. 18.00

Der bydes på en lækker 3 retters menu til 200,- kr. per kuvert.

Tilmelding sker på listen i klubben eller på

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

13. marts 2024
Bidrag til Bøgeskoven Havn

Som besluttet på generalforsamlingen har vi doneret årets overskud samt afholdt en indsamling af yderligere bidrag fra klubbens medlemmer.

Jeg har derfor overført 14.150,- kr. til genopbygningen af Bøgeskoven Havn.

Vi har efterfølgende modtaget nedenstående fra formanden bag foreningen Bøgeskoven Havn :

Kære Michal.
Stor tak for donationen til Bøgeskov Havn. Det var en flot gestus og et dejligt stort beløb.
Hils dem alle og sig vores varme tak !
Venlige hilsner
Lars Honoré

Vi glæder os til vi igen kan planlægge fællesture til den hyggelige havn på nordsiden af Stevns.

Michal

25. februar 2024
Klubaften

Der er klubaften torsdag, den 14. marts kl. 19.00

Vi får besøg af Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

Han vil fortælle om, hvad Dansk Tursejler er og hvilke fordele du kan få ved at være medlem af dem, foruden KMS.

Du finder invitationen her.

Der er ingen tilmelding til klubaftenen - du møder bare op.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

24. februar 2024
Indsamling til genoprejsning af Bøgeskov havn

Efter forslag fra Torben Vagn Rasmusen blev det på generalforsamlingen i går besluttet, at klubben bidrager til genoprejningen af Bøgeskov Havn.

Efter en god dialog blev det besluttet, at vi bidrager med overskuddet fra sidste år.

Samtidig var der en diskussion af, om klubben ville stå for at samle yderligere frivillige bidrag sammen og sende beløbene samlet til Bøgeskoven som signal om, at medlemmerne i Køge Motor- & Sejlklub støtter op om genoprejsningen og gerne vil besøge dette skønne sted igen.

For at holde omkostningerne nede er det derfor muligt at bidrage ved en bankoverførsel, hvorefter jeg samler bidragene sammen og sende dem til Bøgeskoven.

Klubbens kontonummer er : Reg.nr. 2360 - konto nr. 1365 607 504

Husk at skrive - Bidrag til Bøgeskoven i forbindelse med overførslen :-)

I første omgang har vi en frist på 14 dage - så jeg vil gøre bidragene op den 8. marts og selvfølgelig kommer der også en status her på hjemmesiden.

Sejlerhilsen

Michal

14. februar 2024
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 7. marts kl. 18.00.

Menuen er dansk bøf m/bløde løg, hvide kartofler og surt.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest torsdag d. 29. februar.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

3. februar 2024
Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag den 23. februar 2024 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2024.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024
 6. Valg af formand. (Lige årstal).
  På valg er Peter Wind, som modtager genvalg.
 7. Valg af kasserer. (Ulige årstal—ikke aktuelt)
 8. Valg af den øvrige bestyrelse: 3 medlemmer på ulige årstal og 2 på lige årstal.
  På valg er Jan Hartmann (modtager genvalg) og Danny Sørensen (modtager ikke valg).
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Nedsættelse af udvalg.
 12. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en mindre spisning.

Husk tilmelding senest fredag den 16. februar kl. 15.00.

Du finder invitationen her.

Bestyrelsen

3. februar 2024
SøSport no. 1 2024 er på vej til dig

Medlemsbladet er gået i trykken og kommer derfor til dem der fortsat ønsker fysiske blade i løbet af den næste uge.

Kan du ikke vente, har du mulighed for at finde medlemsbladene i elektronisk form ved at logge på . . . kodeordret står i seneste udgave af SøSport i Køge :)

Du har mulighed for at framelde dig fysiske udgaver af bladet og i stedet modtage dem elektronisk (og samtidig spare klubben for udgifter til trykning og forsendelse). Såfremt du ønsker det, skal du blot kontakte kassereren.

Sejlerhilsen
Redektøren

23. januar 2024
Spændende aktiviteter i klubben i februar

Vi har jo allerede annonceret, at vi har "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Du kan finde invitationen her.

Travetur/fastelavn

Derudover er der travetur på fastelavns-søndag, den 11. februar kl. 10.30

Der vil i år være mulighed for at slå katten af tønden.

Inviter dine børn eller børnebørn med til en hyggelig eftermiddag i klubben - Du finder invitationen her.

HUSK TILMELDING

Klubaften

Der er så også klubaften torsdag, den 15. februar kl. 19.00

Dansk Søredningsselskab kommer og fortæller om Du finder invitationen her.

Der er ingen tilmelding til klubaftenen - du møder bare op.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

15. januar 2024
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 1. februar kl. 18.00.

Menuen er forloren hare m/tilbehør.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest lørdag d. 27. januar.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

29. december 2023
Godt Nytår

Så er 2023 allerede ved at gå på hæld - men det betyder samtidig, at der er mindre end 110 dage til midten af april, hvor vi igen begynder at få 'vand under kølen'.

Vi håber, at du har benyttet dig af klubbens mange tilbud om aktiviteter i 2023 . . . du får muligheden igen i 2024.

Vi starter traditionen tro med nytårsfrokoster de første 2 lørdage i januar efterfulgt af Nytårskur for kvinderne i slutningen af januar. Der er fortsat de hyggelige fællesspisninger i februar og marts samt traveturen på fastelavns-søndag.

Generalforsamlingen bliver fredag den 23. februar.

Vi ses til klubbens mange aktiviteter i 2024.

Bestyrelsen ønsker dig og familien et godt og lykkebringende Nytår.


3. november 2023
Fællesspisning

Vi fortsætter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 7. december kl. 18.00.

Menuen er flæskesteg med det hele . . . (næsten) . . . og lidt Risalamande til dessert.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest fredag d. 30. november.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

25. oktober 2023
Fællesspisning

Vi starter med "Sejlerne spiser" den første torsdag i måneden.

Næste gang er torsdag d. 2. november kl. 18.30.

Af hensyn til bestilling af mad er vi desværre nødt til at få tilmelding senest søndag d. 29. oktober.

Tilmelding kan kun gøres på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Du kan finde invitationen her.

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

19. oktober 2023
Stormflod 2023

DMI varsler om stormflod og en vandstand der er 175 cm over daglig vande.

Klik på billedet for at få det større


Husk at tilse de både der fortsat ligger i vandet - sørg for rigeligt lange fortøjningerne.

Michal

21. september 2023
SøSport no. 3 2023 er på vej til dig

Medlemsbladet er gået i trykken og kommer derfor til dem der fortsat ønsker fysiske blade i løbet af den næste uge.

Kan du ikke vente, har du mulighed for at finde medlemsbladene i elektronisk form ved at logge på . . . kodeordret står i seneste udgave af SøSport i Køge :)

Du har mulighed for at framelde dig fysiske udgaver af bladet og i stedet modtage dem elektronisk (og samtidig spare klubben for udgifter til trykning og forsendelse). Såfremt du ønsker det, skal du blot kontakte kassereren.

Sejlerhilsen
Redektøren

19. september 2023
Standernedhaling 2023

Ja, det er allerede ved at være tid til at få bådene på land, og sejlsæsonen skal afsluttes med årets nedhaling af standeren.

Lørdag den 14. oktober 2023 kl. 18.00

Du finder invitationen her.

Tilmelding senest søndag den 1. oktober på listen i klubhuset eller på jh@bnaa.dk

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

4. september 2023
Fælles Efterårstur til Mosede Havn

Vi mødes lørdag eftermiddag i Mosede Havn til hygge og konkurrencer m.v. ca. kl. 14.30.

Datoen er den 9-10. september

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

20. juli 2023
Bad, hvor der er livreddere, og bevar roen, hvis du bliver fanget i et revlehul

Den seneste uge bød på flere farlige situationer og desværre også flere drukneulykker ved landets kyster – særligt de vestvendte, hvor stærk vind fra sydvest skabte revlehuller og farlige badeforhold. TrygFondens kystlivreddere advarer fortsat mod stærk strøm og revlehuller i de kommende dage, der også vil være blæsende.

Sådan tackler du et revlehul
 • Kæmp ikke imod.
 • Bevar roen og lad dig flyde ud med strømmen. Du bliver ikke trukket ned under vandet.
 • Når strømmen ikke længere er så kraftig, så svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen.
Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et revlehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Gør i stedet det rigtige i den rigtige rækkefølge:
 1. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det.
 2. Råb til den nødstedte, at vedkommende ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden.
 3. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte, fx en redningsvest, en redningskrans eller en stor bold.
Trygfonden - Respekt for vand

19. juli 2023
Vær opmærksom på forbudsområde i Køge Bugt pga. miner !

Der er rapporteret miner på 2 positioner ;
 1. 55° 26,742'N - 012° 33,886'E
 2. 55° 27,510'N - 012° 33,508'E
Minerne kan være farlige.

Der er derfor oprettet et forbudsområde indenfor en afstand af 0,5 sm fra hver position.

I forbudsområderne er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Søfartsstyrelsen

4. juli 2023
Fælles-/Familietur til Greve Marina

Igen i år arrangerer vi familie tur til Greve Marina.

Vi håber I alle kunne syntes det kunne være hyggeligt at sejle dertil og hygge jer sammen med en masse andre i weekenden.

Datoen er den 18. - 20. august.

Du finder invitationen her.

Vel mødt
Aktivitets- og turudvalget

2. juli 2023
Har du styr på åbningstiden af Margretheholms Bro ?

Af hensyn til lastbiltrafik til Lynetteholm vil Margretheholms Bro være lukket (spærretid) i tidsrummene kl. 07.00-16.00 på hverdage, undtagen tre faste åbningstider kl. 10, 12 og 14.

Udenfor tidsrummet kl. 07.00 16.00 vil broen være åben for gennemsejling.

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid, og broen vil stå åben.

Der er ikke mulighed for at få broen åbnet på hverdage udenfor de faste åbningstidspunkter.

Der er på begge sider af broen ventepladser, for sejlere der venter på broåbning.

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s kan broen ikke åbnes for passage. Der gøres opmærksom på, at såfremt broen er åben, så vil den blive lukket før tid, hvis vindhastigheden overskrider 20 m/s. Der henvises til prognoser fra DMI for varsling af kraftig vind. Brovagten kan oplyse omkring den aktuelle middelvindhastighed ved broen.

God vind

ARKIV FOR GAMLE NYHEDER

I et forsøg på at reducere den tid det tager at hente informationerne på klubbens hjemmeside, har jeg flyttet de gamle "nyheder" til et arkiv.

På arkivet vil du så efterfølgende kunne finde de "nyheder" der måske også har en interesse historisk - sagt med andre ord, forsiden bliver meget hurtigere at hente ind, og arkivet kommer til at omfatte de væsentligste nyheder fra forsiden.

Se arkivet her.


  6.  Nytårsfrokost - mænd
 13.  Nytårsfrokost - kvinder


  1.  Klubaften - Sejlerne spiser
 11.  Travetur
 15.  Klubaften
 23.  Generalforsamling


  7.  Klubaften - Sejlerne spiser
 14.  Klubaften


 16.  Orienteringsmøde
       Tirsdagssejladser
 20.  Standerhejsning
  7.  Tirsdagssejlads
 14.  Tirsdagssejlads
 16.  Skippermøde
 18.  Pinsetur
 19.  Pinsetur
 20.  Pinsetur
 21.  Tirsdagssejlads
 28.  Tirsdagssejlads


 4.  Tirsdagssejlads
11.  Tirsdagssejlads
18.  Tirsdagssejlads
23.  Skt.Hans sammenkomst
25.  Tirsdagssejlads


  2.  Tirsdagssejlads

S O M M E R F E R I E


  6.  Tirsdagssejlads
 13.  Tirsdagssejlads
 16.  Familietur
 17.  Familietur
 18.  Familietur
 20.  Tirsdagssejlads
 27.  Tirsdagssejlads


  3.  Tirsdagssejlads
  6.  Efterårstur
  7.  Efterårstur
  8.  Efterårstur


 12.  Standerstrygning


Seneste vejrmelding fra DMI

Vejret lige nu på Køge Havn

Køge Motor- & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge

E-mail: